Chips és pászka

Káva Kulturális Műhely: József és testvérei

Idősödő, gyermekeiket egyedül nevelő apák igencsak hajlamosak elkényeztetni kedvenc csemetéjüket. Ettől persze felmegy a pumpa a srác féltestvérei fejében, különösen, ha a kiváltságokat élvező szerintük még pofátlanul nagyképű is. Eladják hát a kölyköt a gyermekkereskedőknek, otthon persze a csillagos eget is letagadják. A tehetséges, jófejű gyerek húsz év alatt önerőből felküzdi magát a csúcsra, olyannyira, hogy amikor testvéreinek nagyobb összegű állami támogatásra van szükségük, hozzá kell fordulniuk segítségért.

Szauder Erik

 

Nem nehéz így történetet mesélni. Mindennapi betevő szappanoperáink kellemesen ismerős, gondolkodást nem igénylő nyelvi kliséi könnyedén simulnak mindennapi tapasztalatainkra. Gyermekeink is kitűnően beszélik ezt a nyelvet, hisz gyakorta ott ülnek velünk a fotelben, chips-et rágcsálva, két reklám között türelmetlenül várva a folytatást. A kérdés már most csak az, értik-e még az archaikus szöveggel, emelkedett nyelven megszólaló testközeli színházat. Képesek-e együtt gondolkodni a történettel; tudnak-e cselekvő módon, a tévutakat belátva és újragondolva állást foglalni egyes helyzetekben? A Káva Kulturális Műhely József és testvérei címet viselő színházi nevelési programja, mely tíz-tizenegy éves tanulók számára készült, arra tesz erőfeszítést, hogy minderre igennel válaszolhassunk.

Az előadás megkezdése előtt a színészek az előtérben fogadják a gyerekeket, és kisebb csoportokban a program felépítéséről, a színházi jelenetek sajátosságairól beszélgetnek velük. A nem ritkán ünneplőbe öltözetett tanulók (mert, ugye, színházba így illik jönni...) kíváncsiságát néhány barátságos mondattal kielégítő színészek percek alatt megfelelő alapot teremtenek a játék indításához.

Belépünk a térbe. Szó szerint, hiszen a közönség a játékteret körülhatároló sátor-építményen belül, karnyújtásnyira a színészektől foglalhat helyet. Jákob és fiainak lassan hömpölygő története ebben a valóban pusztai világban bontakozik ki. Néhány bot, egy korsó és egy mosdótál és persze József köntöse – ennyi csak, mi megidézi az ószövetségi történetet. A játék eszköztelensége az emberi viszonyokra, a szavak értelmére, a gesztusok és csöndek tartalmára irányítja a nézők figyelmét. A gyerekeket láthatóan nem zavarja, hogy bár a történet tizenkét testvérről szól, a színpadon csak öten mozognak. Jákob fiai közül csak Rúben, Simeon, Júda, József és Benjámin jelenik meg, alakjaikon keresztül mégis bemutathatóak mindazon típusfigurák, akik a konfliktusban megjelennek. A játszók ugyanakkor gondosan ügyelnek arra, hogy a típusok mögött egyéniségek, sokszínű figurák legyenek sejthetőek.

Erre már csak azért is szükség van, mert a játékot épp a történet egyik kulcs-momentumánál, József kútba vettetésekor szakítják meg. Itt persze nem a tévéből unalomig ismert, a reklám kikerülhetetlenségét célzó fogással van dolgunk. A játszók arra hívják a tanulókat, hogy kérdéseket gyűjtsenek a figurák kikérdezéséhez, a ki nem mondott gondolatok, a szavak mögötti rétegek felfejtéséhez. A gyerekek pedig komoly érdeklődéssel és nagy lelkesedéssel látnak munkához.

A dolog azonban egy nagy átverés: a kérdezők nemhogy válaszokat nem kapnak, de a megszólítottak vissza is dobják nekik a labdát. Aki eddig abban a kellemes tévhitben ringatta magát, hogy könnyedén ítélkezhet egy-egy figura döntései, magatartása felett, rá kell döbbenjen: itt most ő válik kérdezetté, a kérdés valójában neki és róla szól.

Beszélni persze könnyű. A szünet után viszont a színész-drámatanárok (s ehhez a munkához főleg az utótag szükségeltetik!) kiscsoportos munkára invitálják a gyerekeket. Azt vizsgálják, hogy – mindazok alapján, ami a kérdések kapcsán világossá vált számukra – milyen eszközökkel, milyen módokon lehetne javítani József és testvérei egyre jobban elmérgesedő viszonyán. Vérbeli drámatanári feladat a záporozó ötletek formába öntése, improvizációk és más drámai konvenciók megajánlása és irányítása, a látszat-megoldások igazságtartalmának megkérdőjelezése, a „hogyanok” helyett a „miértek” előtérbe helyezése.

Soha, egyetlen pillanatra sincs másról szó, mint Józsefről, Rúbenről és a többiekről. Ötleteiket, megoldásaikat tehát a gyerekek anélkül próbálgathatják, hogy a személyes érintettséggel társaik előtt szembe kellene nézniük. Önmaguk előtt persze nehéz lenne takargatniuk, de a csoportvezetők kényesen ügyelnek arra, hogy ez mindenkinek a magánügye maradhasson.

A – körülbelül egy tanórányi – kiscsoportos munka eredményét a tanulók ezután megosztják a többi csoportban dolgozó társaikkal is. A színész-drámatanárok és a gyerekek újra összegyűlnek a sátorban, és sorra eljátsszák elképzeléseiket. Sorra egymás után nézővé válnak a játszók, játszóvá a nézők. A színházi tér a közös jelentésteremtés, közösségi együtt gondolkodás terévé válik tehát.

Újabb rövid szünet következik, majd a színészek befejezik a József felemelkedéséről és a testvérek megbüntetéséről szóló történetet. Az első rész sűrű színházi pillanataihoz képest ebben a jelenetsorban inkább az epikus elemek dominálnak. Túl sok a mesélnivaló, és bár minden világos, kevés dolog érdekes. Kacagtatóan színes pillanatokat jelentenek például a fáraó tudatlan álomfejtőinek próbálkozásai, azonban József jóslata és ennek hatása ehhez képest erőtlenné sikeredik. Továbbra is sokkal súlyosabbak maradnak a Jákob házában történő – többek között Benjámin útra bocsátását idéző – jelenetek, mint a piramisok világának egysíkú figurákat felvonultató jelenetsora.

Úgy tűnik, Egyiptom földje nem csupán Jákob háza népének és utódaiknak okozott gondokat. A gyerekeket azonban szerencsére csak kevéssé zavarja ez a törés. Érdeklődéssel nézik végig József felemelkedésének és bátyjai meghunyászkodásának képsorait, majd láthatóan elégedetten távoznak a színházból. Minden bizonnyal magukkal visznek valamit – képeket, kérdéseket. Rágódhatnak rajtuk, ha akarnak. Vagy inkább feltépnek egy újabb zacskó chips-et...

 

József és testvérei

Káva Kulturális Műhely

Rendező: Perényi Balázs

Szereplők: Gyombolai Gábor, Romankovics Edit, Scholtz Anna, Sereglei András, Takács Gábor

 

08. 08. 4. | Nyomtatás |