Idomtalan sellő Ladjánszki Márta és a Bálványos Társulat

Egyszeri és megismételhetetlen élmény volt a Szkéné (október 27.-i) előadása. Nem abban a már-már közhelyes értelemben, hogy minden egyes megvalósult előadás egyszeri és megismételhetetlen, hanem lényegéből eredően: a Bálványos Társulat és Ladjánszki Márta közös improvizációjából létrejövő “tánckoncert” valóban minden este más és más.
Hertelendy Viola

Az improvizáció megkövetelte erős egymásra figyelésből ered a produkció sajátos szépsége, vibráló elevensége, ugyanakkor az improvizációban rejlő esetlegesség magyarázza az előadás időnkénti aránytalanságát, hullámzását. A négy zenész három oldalról tölti meg hangokkal azt a teret, amelyben életre kecmereg, vándorútra kél, ámul, vágyakozik és küzd, csügged, majd új erőre kap a táncos által megteremtett alak, hogy végül megérkezzen oda, ahol kezdte útját, és elpihenjen. A zene által megteremtett térben egy fénykör jelöli ki a formálódó alak helyét, majd felfénylő és elsötétülő fénycsíkok, négyzetek és rácsok mutatják az utat neki, míg vissza nem tér abba a körbe, ahol először megpillantottuk. Ez a körkörös szerkezet (“kezdet és vég ugyanaz”) az előadás egyetlen kötöttsége. A közbülső időben hang, mozdulat és fény egymásból születik - időről időre képek is megjelennek: a tér közepére lógó, és az egyik oldalfalat takaró vászonra vetítve hosszan kitartva fákat, elmosódó tájakat, e tájakra néhány ecsetvonással odavetett alakokat, alig kivehető arcokat látunk -, és hol az egyik, hol a másik elem válik hangsúlyosabbá, irányítóvá, vonja magára a többiek (az alkotótársak és a nézők) figyelmét. És közben van idő elmerülni abban, amit látunk és hallunk, együtt sodródni vele, hiszen ez az előadás nem rohan, nem akar lerohanni senkit.
Egyszeri és megismételhetetlen ugyan ez az este, de a táncosnő komoly, befelé figyelő tekintetét régóta ismerem. Ez a tekintet, ez a koncentrált figyelem árulja el, hogy nagyon mélyről indulnak ezek a groteszkké tört, kényszeresen ismételt mozdulatok, ezek a repdeső kézmozdulatok, erőtlen elhanyatlások: egy gyötrődő lélek belső küzdelmének kivetülései.

Hertelendy Viola

Idomtalan sellő
Bálványos Társulat

Zene: Bálványos Judit, Jávorka Ádám, Varga Zsolt, Vincze Zsuzsa
Diaképek: Lous Stuijfzand
Tánc: Ladjánszki Márta
Helyszín: Szkéné Színház Idomtalan sellő
08. 08. 4. | Nyomtatás |