Optimális optimizmus

Mucsi Jánossal Juhász Zsolttal beszélget Péter Márta

Sokan talán még ma is úgy gondolják, hogy a fegyveres testületek kulturális intézményei töretlen biztonságban élnek, pedig a változások szele elért oda is; a Duna Mûvészegyüttesnél is komoly erõfeszítések történnek a társulati lét fenntartásáért, miközben a pályán különbözõ élményekkel és tapasztalatokkal induló, ám másfél évtizede együttdolgozó Mucsi János és Juhász Zsolt csöndesen pozíciót cserélt. Hogy ez kinek mit jelent? Hogy mi lesz ezután, és hogy volt valamikor? Errõl kérdezett a társulatban eltöltött évek emlékeire is hagyatkozva Péter Márta.

- Mikor indult a közös történet?

Mucsi János: l991-ben, bár Zsoltnál egy kicsivel elõbb érkeztem a Dunához. Igazság szerint az akkoriban már húsz éve vezetett és igen erõs Zalka együttes, meg a sikeres privát foglalkozásom mellett nem gondoltam, hogy komolyan kéne venni a Duna vezetõi posztjára kerülés lehetõségét, de a kihívás persze mégis izgalmas volt. És közben többen is akarták a váltást, így végül elvállaltam a küldetést. Még Novák Ferenccel, vagyis Tatával is leültünk errõl beszélgetni, aki megerõsített abban, hogy alkalmas lehetek a Duna kimozdítására, ám hozzátette, hogy attól kezdve felejtsem el, hogy a jól megkezdett alkotói folyamatban tovább lubickolhatok. És azután elsõsorban tényleg a "gálya" jutott, és a megszûnés körüli hercehurca örökös feszültsége.

- Amikor átvetted a társulatot, még a régi struktúra mûködött a belügyminisztériumban?

Mucsi János: Ha a régi rend szerint ment volna még vagy öt évig a kultúra finanszirozása! Akkor megalapozhattunk volna egy kiegyensúlyozott mûködést, mert mindenre volt pénz! Ha a miniszter egy papírra ráírta, hogy Eng., akkor megvolt hozzá az anyagi bázis is.

- Akkoriban még tényleg stabilabb lehetett a pénzügyi háttér, ám a belsõ, intézményen belüli és többszörös hierarchiára épülõ korabeli lobbykon is sok múlott! Ráadásul az ún. szolgálati út miatt esetenként akár nyolc különféle beosztású és rangfokozatú ember aláírásának is szerepelnie kellett a papíron!

Mucsi János: Késõbb viszont már fújdogált a változás szele, de én a Zalkánál - amelyik csapat a honvédséghez tartozott - különben is megszoktam, hogy ha kell, keresztülvittem a dolgokat a politikai helyettesi meg a párttitkári poszton is. Mindenesetre a Dunához érkezésem után egy hónappal már majdnem kaptam egy fegyelmit, mert a próbateremben porzó parketta miatt megrendeltem egy balettszõnyeget, vagyis volt azért némi konfrontáció

- Most épp milyen szervezeti formában mûködik az együttes?

Mucsi János: Ez év január elsejétõl ismét kht-ként. Azelõtt egy évig közalkalmazottak voltunk a Duna Palotában, elõtte négy évig kht korszak volt, azt megelõzõen ugyancsak közalkalmazotti státuszban dolgoztunk… Tulajdonképpen a minisztérium tulajdona a kht is, csak ezúttal a Duna Palotával együtt lett a kht üzemeltetõje, vagyis az újonnan megalakult Duna Palota Kht-hoz tartozik az együttes is.

- És mire jó ez a változás?

Mucsi János: Jó kérdés! A korábbi és a mostani munkáltató is arra biztatott, hogy ezeket a dolgokat csináljuk végig, hogy maradjunk életben, ami persze maga a totális bizonytalanság. Valószínûleg senki nem mer ígérni semmi biztosat, hogy meddig tart a történet. Hogy Magyarországon mikor lesz vége, mikor mi kerül a megszorítások közé, hogy mitõl kell megválni, mit kell eladni, fölszámolni a különféle túlélési technikák szerint. És a kulturális területen általában sok áldozat van, pedig a költségvetésnek elenyészõ hányadát teszi ki az erre fordított összeg! Az is tanulságos lehet, ami például a Honvéd együttesnél zajlik, és az Állami Népi Együttesben is masszív ellenállás kellett ahhoz, hogy a társulat megmaradhasson nemzeti intézménynek, a tagok pedig közalkalmazotti státuszban. A leépítéseknél különben nálunk is volt kötelezõ dózis, most például a korábbinál kevesebb táncosnõnk van, és komoly meneteink voltak azért is, hogy Zsolt meg tudjon õrizni egy elfogadható létszámú tánckart. Ha nem próbálkoznánk mindenféle dolgokkal, nem pályáznánk agyba-fõbe, talán már rég nem is volna Duna…

- Milyen konkrét összefüggésben vannak a pályázatok a napi mûködési lehetõségeitekkel?

Mucsi János: Nálunk soha nem volt olyan rovat, hogy produkció, beruházás, felújítás, külföldi büdzsé; mindez csak a bevétel terhére mehetett. Ezért is fontosak például a Duna Karnevál immár 12. éve zajló programjai, az olyan jóízû, nagyvolumenû produkciók, mint a Nekünk Mohács kell vagy az István, a király , amelyekben… rendszeresen közremûködtünk, vagy az általunk ugyancsak sikerrel megpályázott harmadik EU-s projekt, az Európai Tánckaraván projektje, amelyben nyolc partnerrel kell együttmûködni; a rendkívül sikeres produkcióból megint rendeltek két estét az agrigentóiak, annyira szeretik. E látványos felszíni történések mögött azonban rendkívül intenzív munka zajlik, s ennek ára van; az ember egyszerûen bedarálódik a napi menetekbe. Mert mûvészeti vezetõként húszórás üzem van, ha valaki csak a telefonok töredékét elintézi, ha elmegy a hivatalosan elvárható helyekre, akkor már nincs idõ elmélyülten felkészülni egy alkotásra. Táncolni, alkotni, intézményt vezetni egyszerre nem lehet!

- Úgy tûnik, benned rekedtek bizonyos dolgok, pontosabban alkotói ambícióid sérültek alapvetõen a Duna Mûvészegyüttes élén töltött 15 év alatt! A változásnak ennyiben számodra akár még pozitív hozadéka is lehet.

Mucsi János: Ha majd egyszer megnyugszanak körülöttünk a kedélyek, ha biztosítottnak tûnik a továbblépés, akkor talán még újból nekiláthatok az alkotásnak, hiszen totális hiányérzet maradt bennem e téren. Ugyanakkor az az élet sora, hogy akinek vannak tapasztalatai, vannak kapcsolatai, s van energiája, annak tolnia kell a társulat szekerét, ameddig csak lehet! Ebben azonban elõbb-utóbb szétforgácsolódik az ember, s egyszer csak azon kapja magát, hogy elmerül a dagonyába. Hogy alkotóként már nem hívják, és a "képek" is egyre kevésbé jönnek, mert a szutyokkal álmodik.

- Pedig a társulat mellett sok más feladatod is van: a Magyar Táncmûvészek Szövetségének társelnöke vagy, több kuratórium munkájában is rész veszel… Elfáradtál?

Mucsi János: Nem elfáradtam, hanem finoman szólva bizonyos dolgokból elegem van! Valójában folyamatosan olyan helyzetben kell dolgoznom, élnem, olyan stratégiákkal találkozom nap mint nap, amelyekkel nem tudok azonosulni. Más volt a gyerekkorom, más ifjúságom öttusás sportvilága, más az amatõr táncoslét hõskorszaka.

- Érdekes módon e hõskorszak szolnoki fesztiváljainak versenyprogramjában épp olyan alkotók mûveit szemlézték, akik aztán a hivatásos együttesek élén is meghatározó személyiséggé váltak: a pályáját késõbb a színház felé fordító Szigeti Károly mellett Novák Ferenc, Kricskovics Antal, Györgyfalvay Katalin és Timár Sándor volt az elsõ vonulat tagja, késõbb pedig Foltin Jolán, a Dunánál 1983-tól tánckarvezetõ Mosóczi István és Mucsi János neve szerepelhet e listán.

Mucsi János: Abból a szempontból tényleg szerencsésnek tartom magam, hogy ilyen alkotók közelségében lehettem, mert ez kiváló iskola volt, és a konkrét tanulmányokon túl a személyesség, a megnyilatkozások súlya, hitele ugyancsak inspirálólag hatott. Örök élményem marad például a Népszínház együtteséhez kötõdõ idõszak, amikor annak a zseniális alkotónak a közelségében lehettem, aki a kortárs mûvészetben messze megelõzte a korát; Györgyfalvay Katalin szinte csak a próbateremben szeretett létezni, s mûvei is különleges atmoszférájú folyamatokban születtek meg. Novák Ferenctõl is sokat tanultam; a Tata egy kissé atyai mester is, életem fordulópontjain, így a Dunához kerülésem elõtt is, nemegyszer leültünk beszélgetni. Ugyanakkor tanulságos ez a korszak olyan szempontból is, hogy a mozgalom hatalmas lendülete, erõteljes mûvészi hozadéka mellett hamarosan megtapasztalhattuk a széttartó utak közti feszültségeket. Egyik efféle élményem volt például, amikor a Bihari együttes táncszínházi irányú, kísérletezõbb darabját az autentikus elkötelezettségû Bartók együttes nem nézte meg. Igazából nem sokat lehet kezdeni ezzel az alapállással, viszont kissé rímel arra, ami a táncszakmában - és nem csak ott - ma is történik, arra a zilált megosztottságra, amely miatt a Kerekasztal sem tudott zöldágra vergõdni, s amely miatt a szakma alapjaiban nem tudja az érdekeit képviselni.

- És mûvészeti vezetõként épp itt lép színre Juhász Zsolt! Dunás történeted azonban már régen tart: hogyan kerültél az együtteshez?

Juhász Zsolt: A Nagy Albert vezette Szeged Táncegyüttessel a Zalai Fesztiválon szerepeltünk, amikor az egyik elõadáson a vállamra koppintott János, hogy van-e kedvem a Dunához csatlakozni. Szimpatikus volt, amit mondott, mert az mégis más dolog, ha nem csak különféle stílusú ornamentikát vonultatnak föl a színpadon, hanem valamit kezdenek is a matériával. De arról is szó került, hogy az együttes nyitott szemléletet képvisel, s ebbe beletartozik a kitekintés igénye, a vendégmûvészek fogadása is, ahogy aztán az évek során valóban sok alkotó - pl. Bozsik Yvette, Mándy Ildikó, Kovács Gerzson Péter, Horváth Csaba is - megfordult a társulatnál. Eközben pedig már magam is folyamatosan dolgoztam, és idõvel jó néhány darabot koreografáltam az együttesnek.

- Meg a Duna Táncmûhelynek! Hogyan kapcsolódik ez az alakulat a Duna Mûvészegyütteshez ?

Juhász Zsolt: A Mûhely nem önálló stábként mûködik; egy-egy produkcióra szervezõdik az együttes táncosaiból, és az adott darab karakterének megfelelõen mindig más típusú elõadókat találni a szereplõk között. Az évek folyamán ugyanis tényleg megfogalmazódott, valódi formát nyert a szó, hogy kísérleti , mert bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni az ún. nagy Dunával.

- Érdekesen egészítitek ki egymást: zenei analógiával élve János nagyzenekari mûvekben gondolkodik, ahol a súly az energiákra, nagyformákra esik, Zsoltot viszont mintha inkább a kamarajellegû megfogalmazások, a személyesebb színpadi megnyilatkozások vonzanák, elsõrendûen az irodalomtól inspirálódva.

Mucsi János: Zsolt szívesen végiggondol egy egész darabot két-három emberrel, s bár én is szeretem a lírai fogalmazásmódot, kedvemre való szólókat és duókat koreografálni, egyszer csak rám tör a vehemencia…

Juhász Zsolt: Igen, a költészet, és igazság szerint a képzõmûvészet is a vonzalmak körébe tartozik, ugyanis a szegedi Tömörkény István Mûvészeti Szakközépiskola szobrász szakán végeztem; máig elõveszem a pasztellkrétát, sõt, mostanában még olajképeket is készítek. De a költészet bennem mélyen kapcsolódik a tánchoz. Legfrissebb, február 4-i bemutatóm például Ady Endre szerelmi lírájához kötõdik, amely líra azonban a szabadság elvontabb árnyalatait is felvillantja: Sepsiszentgyörgyön, a Háromszék együttessel dolgoztam ezen a darabon, s a közös munka nagyon jó élményeket hozott. Az egyik este pedig, amikor a Bocsárdi rendezte elõadás után beültünk a mûvészbüfébe, ugyanezt a frissességet éreztem a színészek beszédében is, pedig már messze volt a premier!

- Milyen mozgásanyagot vittél?

Juhász Zsolt: Ha azt mondom: kortárs néptánc, jobbról is, balról is támadnak, hogy akkor ez micsoda… Azonban a Háromszék együttes is azt az elképzelést vallja, hogy ha a néptánc színpadra, színházba kerül, akkor legyen "színházszagú". Szemléletükhöz képest azonban egy kicsit azért vadabb az, amit én csinálok: kérdés, hogy a közönség minként fogadja majd. A darab különben azért is érdekes, mert színészek is kaptak benne feladatokat, így a munkában már megjelent az a fajta komplexitás, amely engem kezdettõl nagyon érdekelt. Emlékeim szerint még a Duna együttesbe kerülésem idején élték virágkorukat a stúdiószínházi produkciók, amelyek atmoszférájukkal különleges lehetõséget rejtenek, talán mert közelebb van a hús, a test, szinte bele lehet látni az elõadókba.

- Ha már a kamarajellegrõl, kísérletezésrõl esett szó, megkérdezném: mennyit tudtok egyik régi elõdötökrõl, Somogyi Tiborról, aki a Duna élén sajátos, "avantgárdnak" nevezett korszakával írta be magát a magyar táncmûvészetbe?

Mucsi János: Személyes élményem sajnos nincs róla, de azt hallottam, hogy erõs kisugárzású egyéniség volt, akivel nagyon szerettek dolgozni a táncosok. Meg azt, hogy jót tett volna a Dunának, ha marad. Tulajdonképpen miért hagyta el az együttest?

- A Színházi Lexikon úgy fogalmaz, hogy a mûvészi eredmények "szakmai elismerése nem találkozott a fenntartók hivatalos elképzeléseivel". Saját emlékeim szerint pedig Tibor fogalmazásmódja, stílusa okozott problémát feletteseinek; azt mondták, hogy mûvei túlságosan is sötét tónusúak, vagyis nem álltak összhangban a korabeli ideológiákban megjelenõ "csodálatos perspektívákkal".

Juhász Zsolt: Most nem a politika, sokkal inkább a fölhígult közönségigény gyakorol nyomást az alkotókra! Nincs más lehetõség, megpróbálom kerülni a dolgot, bár bizonyos, jó értelemben vett popularitás, azt hiszem, mégis vállalható.

Mucsi János: Nem baj, ha egy alkotó olykor szélsõséges, de jó, ha tud olyat is csinálni, amire bárki beülhet. Ezzel együtt még a nehezen érthetõ mûvet is lehet élvezni, ha ereje van, ha érzékeimet szinte megtámadja.

- Vajon milyen ereje lett volna 56-os tárgyú bemutatótoknak, amely végül különféle okok miatt nem készült el?

Mucsi János: Az biztos, hogy a darab nem lett volna napi értelemben politizálós, belekotyogós, nem dolgozta volna fel konkrétan azokat az idõket, inkább - Illyés és Márai szellemi támasztékával - általában a forradalomról készült szólni. Azért vagyunk mégis bánatosak, mert sok munkát tettünk bele, jó atmoszférában készülõdtünk, hiszen reális esély volt a bemutatóra; a BM-tõl erre a célra kapott financiális támogatás birtokában ugyanis reménykedtünk az 56-os Emlékbizottsághoz beadott pályázatunk pozitív elbírálásában is. Nagyon szép anyag készült, megfelelõ referenciákkal, például az Angliában élõ író, Gömöri György is "tettestárs" volt. Végül egy fillért sem kaptunk. Nem értettem a dolgot, ezért fölhívtam ott valakit, hogy netán gond volt-e a stábbal, esetleg némelyek kilógtak belõle, de csak hebegett-habogott… Így talán nem is baj, hogy a bemutató elmaradt, hiszen valószínûleg nem lehetett volna annyira semleges, hogy valamiképp bele ne kössenek!

- A korábbi felállásban elég jól lavíroztatok az egyenetlen terepen is, ám mostantól más a szereposztás: státuszt váltottatok?

Mucsi János: Igen, Zsolt a mûvészeti vezetõ, övé az összes fõnöki macera, magam pedig egyelõre valamilyen tanácsadóféle vagyok, még nem hivatalosan megállapodott szituációban. Minthogy eddig is együtt dolgoztunk, a csere valójában a társulat tagjainak alig hoz változást; olyan év következik, amelyikben már kitûzött feladatok vannak, Zsolt is tudja, hogy mit akar csinálni, az év pedig úgy elrepül, mint a vihar.

Juhász Zsolt: Határozott tervnek gondolom, hogy mûvészeti téren bizonyos dolgok folytatólagosak legyenek. Koreográfusként mindez evidens, a társulati lét egyéb oldalait azonban most tanulom. A Duna Táncmûhelyben ugyan részben megtapasztaltam már, hogyan kell egy produkciót létrehozni, pályázni, bizonyos körülményeket megteremteni, ám közben mégis most szembesülök elõször azzal, hogy mennyi a kollégák fizetése, most kerülnek a szemem elé különféle táblázatok, szerzõdések, csupa olyasféle dolog, amellyel korábban nem foglalkoztam, mert nem érdekelt. Táncosként megtehettem, hogy elsõrendûen a mûvészetre, a próbaterem történéseire, a színpadra koncentráljak, addig tartott az én dolgom. Hogy mitõl nehéz mûködtetni egy társulatot, azzal nyilván ezután szembesülök.

- De azért lesz segítség!

Mucsi János: Amivel Zsoltnak kell majd foglalkozni, az igazság szerint egy ilyen személyiség ellen - ha úgy tetszik - merénylet! Nem vagyok kibékülve ezzel, ugyanakkor õ mégis csak hozzánk tartozik, és nagyon jó, hogy megpróbálja folytatni e téren is itteni munkáját. Az ügyet segítendõ létrehoztunk egy alapítványt, amely talán megkönnyíti Zsolt helyzetét is; rátalálhat közben saját vezetõi módszereire, megerõsödhet új feladatkörében. És az is fontos, hogy továbbra is járhasson mindenfelé, ameddig hívják, mert ha belesüllyed a dagonyába, úgy járhat, mint én.

Juhász Zsolt: Bennem azért a nehézségek mellett is van valamilyen belsõ optimizmus, és nagyon bízom benne, hogy az optimizmus mellé majd optimális társulati létezés is társul!

07. 11. 29. | Nyomtatás |