Bunda mese képekben

Reflex 2 Nemzetközi Színházi Biennálé: Hauptmann: – Mecklenburgisches Staatstheater

A Wolff család története Berlin külvárosában játszódik. A két lány: Leontine (Sonja Isemer) és Adelheid (Isa Weiß), a gyengeelméjű apa (Stéphane Maeder), valamint a talpraesett anya alias Wolffné (Brigitte Peters) az új, hitelre vásárolt házukban élnek. Adósságuk fedezésére előbb egy őzbakot, majd egy szőrmebundát csennek el. Von Wehrhahn (Jakob Kraze) főbíró tágra zárt szemekkel követi az eseményeket, és teszi a mit sem sejtő Doktor Fleischert (Marcel Rodriguez Silvero) bűnbakká a kis közösségben. 
Ángyán Judit | 12. 03. 27.

A bunda kettős jelentésben, szó szerint és metaforikus értelemben is megjelenik a színpadon. Ellopása és az azt követő nyomozás önmagában is egy átverés, azaz „bunda”, hiszen a valódi tettes végig inkognitóban marad. Vagy mégsem? A kérdés jogos. Azok számára, akik nem mesterei a német nyelv irodalmi, illetve tájnyelvi változatainak, gondot okoz a nehezen követhető felirat, illetve a félelmetes sebességű szövegmondás, mely korlátozza a befogadást. Az adott dialektus ismeretének hiánya az előadás folklorisztikus síkjának elvesztését is eredményezi. Így azonban a feliratok olvasása helyett így több idő jut a felettébb energikus színészi játék élvezetére.

 

bunda-reflex-1

Képek forrása: Reflex fesztivál

 

A németországi Schwerin városából érkező Mecklenburgisches Staatstheater társulat előadása farce jellegű. Ebből adódóan nemcsak a helyzetkomikumokra épülő élénk jelenetek sokaságának lehetünk tanúi, hanem a groteszk módon elnagyolt, karikatúraszerűen megformált rémmese figurák fáradhatatlan játékának is. A színészek a gazdag formanyelvvel és játékstílussal egyetlen percre sem hagyják kizökkenni a nézőt az intenzív játék dinamikus folyásából. Ritmikusan változó, a színészek által hadarva, majd félénk modorban, majd ismét hadarva előadott szerzői instrukciók szcenírozzák a játék terét, Wolffék házát, majd a főbíró dolgozószobáját. Az egyetlen díszleten, a többször is maximálisan játékba hozott vándorló, forgó, virágmintás paravánon kívül csak a színészi testet használja az előadás. Ezt a végletekig ki is használja a játék a búgócsigaszerű, folyamatosan pörgő, de soha meg nem álló mozgással, a széles gesztusokkal, az eltúlzott grimaszokkal és a ripacskodással. Az érzelmes rendőr (Özgür Platte) szó szerint Wolffné lábai elé veti magát, a megfélemlített Doktor Fleischer (Marcel Rodriguez Silvero) eggyé válik a fallal rettegésében, a durva modorú erdész váratlan kitörései, felkiáltásai nem egyszer földre teremtik hallgatóságát, a főbírót (Jakob Kraze) és az írnokot (Johann Zürner).

 

bunda-reflex-2

 

A darab könnyedsége megtévesztő, hiszen éles társadalomkritikát vetít elénk a színészként, film- és színházi rendezőként is alkotó Herbert Fritsch. Az előadás rafináltan porolja le és dobja félre Gehart Hauptmann drámájának naturalista-realista olvasatát, és a komoran bizarr történetet egy sokszínű, életteli és vidám bábjáték miliőjébe helyezi. A marionettfiguraszerű szereplőket, számos báb-bűvölő mozgatja a színen, akik koncentrikus körök elemeiként jelennek meg. A legkisebb körön, a családi hierarchián belül, Wolffné, a saját magát is tisztára mosó mosónő irányítja a vizualitásukban is mesterien kidolgozott bábokat. Az „élesszemű” Von Wehrhahn főbíró hatáskörébe tartozik a következő kör, aki ezen minitársadalom élén áll. A harmadik kör a szerzőé, aki „Ja wohl, Herr Hauptmann(=fő ember)” felkiáltással kerül színpadra az előadás nyitó jelenetében. A negyedik természetesen a rendezőé, Herbert Fritsché, aki a közönséget jól megkoreografált, az egész színházi épületet bejáró, fesztiválszerű, soha véget nem érő tapsrenddel vonja be a játékba. Egy keserű humorral teli abszurd mese részeseivé leszünk, mely energikus, harsány, olykor agresszív játékával megállíthatatlanul egy bábjáték joviális, illuziórikus világába sodor.

 

 

Az írás az In/between Reflex(ions) műhely keretében született, a szerző a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének hallgatója.